Những lợi ích khi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát

20/12/2021 - Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành

Ngày nay, tín ngưỡng Bồ tát Địa Tạng đã trở thành tín ngưỡng chung của Phật giáo và dân gian. Vì vậy, ta thường thấy tại các Chùa thường bài trí tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ngay tại vị trí lưu trữ tro cốt, là để Ngài giáo hóa giúp cho người đã khuất được giác ngộ thanh thản thoát khỏi bể khổ, các vong linh được siêu thoát. Bên cạnh đó, thờ tại gia với mong muốn cầu cho các vong linh đã khuất trong gia đình được siêu thoát. Vậy Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai, và những lợi khi thờ Ngài là gì?

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ tát hay còn gọi là Địa Tạng Bồ Tát, tiếng Phạn là Ksitigarbha, tiếng Trung Hoa gọi đủ là “U minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ tát”. Ngài giáng sinh vào ngày 13 tháng 7 âm lịch.

Địa Tạng là một vị Bồ tát được tôn thờ trong phật giáo Châu Á. Địa Tạng Bồ tát được biết đến bởi lời nguyền cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cho đến khi Bồ tát Di Lặc hạ sanh. Ngài nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Đức Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh.

Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát hiện thân trong Lục Đạo để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục.

Địa Tạng Bồ Tát tay trái cầm Hạt minh châu, tay phải cầm Tích trượng

  • Ý nghĩa Tích trượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tích trượng có 12 khoen, đó là biểu trưng cho 12 nhân duyên. Đức Phật do giác ngộ 12 nhân duyên mà được thành tựu đạo quả. Từ đó, Ngài đem 12 nhân duyên để giáo hóa chúng sinh, vì Ngài muốn mọi người đều được giác ngộ đạo lý như Ngài.

  • Ý nghĩa Hạt minh châu của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Hạt minh châu là tượng trưng cho trí huệ. Khi trí huệ bừng sáng như hạt minh châu chiếu sáng, thì bóng tối vô minh không còn, sẽ được giải thoát sinh tử chấm dứt mọi khổ đau ràng buộc.

Địa Tạng Bồ Tát tay trái cầm Hạt minh châu, tay phải cầm Tích trượng

Địa Tạng Bồ Tát tay trái cầm Hạt minh châu, tay phải cầm Tích trượng

Ý nghĩa danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát

Theo kinh Địa Tạng, ngoài hạnh nguyện vĩ đại cứu độ hết thảy chúng sanh trong địa ngục, danh hiệu của Bồ tát Địa Tạng còn mang một ý nghĩa sâu xa. 
Đó chính là biểu tượng cho tâm địa hay bản tâm của chúng ta. Như mặt đất (địa) có thể thâu nhiếp và dung chứa (tạng) tất cả mọi vật. Tâm của chúng ta cũng vậy, dung chứa đầy đủ các hạt giống thiện ác. 

Bồ tát Địa Tạng nguyện cứu độ hết chúng sanh trong địa ngục mới thành Phật. Đối với người tu cũng nguyện chuyển hóa tất cả những hạt giống xấu ác trong tâm; ngay đó cũng thành Phật.
Như vậy, Bồ tát Địa Tạng không chỉ cứu độ chúng sanh trong địa ngục mà gồm thâu nhiều công hạnh. Nhất là hạnh cứu độ chúng sanh tâm (chủng tử xấu ác) làm hiển lộ bản tâm sáng suốt và thanh tịnh. Kính thờ Bồ tát Địa Tạng chính là để học theo hạnh nguyện này của Ngài.

Những lợi ích khi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ngoài ra công năng, oai lực của đức Địa Tạng bao trùm khắp Tam Giới, không thể nghĩ bàn. Riêng trong cõi thế gian này Đức Thích Ca Mâu Ni qua Kinh Địa Tạng Bản Nguyện đã cho chúng ta biết nếu ai nghe được danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y, cúng dường, chiêm ngưỡng, tô vẽ hình tượng, đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng sẽ được các lợi ích sau đây:

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

 Lợi ích trong cuộc sống hiện tại

- Những nguyện lớn mau chóng thành tựu.
- Được trí huệ lớn.
- Tiêu trừ tai nạn.
- Thoát khỏi hiểm nguy.
- Tiêu trừ tội chướng, bệnh tật.
- Được quỷ thần hộ vệ.
  Lợi ích cho kiếp sau
- Thoát khỏi thân nữ.
- Được thân xinh đẹp.
- Thoát kiếp nô lệ.

Khu mộ gia tộc 1620m2 Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành

Địa Tạng Vương Bồ Tát trong khu mộ gia tộc 1620M2 Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành 

Lợi ích lúc lâm chung

- Khi người thân sắp mất, chúng ta có thể niệm danh hiệu bồ tát hoặc niệm kinh Địa Tạng, làm nhiều việc thiện cho người đó.
- Trong giai đoạn sau 49 ngày sau khi mất, việc tụng kinh Địa Tạng cho vong linh quá cố, có thể giúp họ nhanh siêu thoát.

Lợi ích với người đã quá vãng

- Siêu độ vong linh: trong giấc ngủ nếu gặp ma quỷ, người lạ, các sự quái ác… chúng ta có thể chí tâm tụng kinh Địa Tạng.
- Siêu độ, gặp lại người thân quá vãng.

Địa Tạng Vương Bồ Tát trong khuôn viên Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành

Trong các khu mộ gia đình, gia tộc của Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành đều có tượng Địa Tạng Bồ Tát

Trong các khu mộ gia đình, mộ gia tộc, chòi nghỉ chân của Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành đều có tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để giúp cho những người đã khuất được giác ngộ, thoát khỏi bể khổ, các vong linh được siêu thoát, những người đến thăm viếng có thể thắp nhang cầu khấn cho cuộc sống tốt đẹp hơn và cho thân nhân được siêu thoát

Mọi thông tin xin liên hệ:


HỆ THỐNG CÔNG VIÊN VĨNH HẰNG - CÔNG VIÊN VĨNH HẰNG LONG THÀNH
Hiếu Đạo Gia Tộc, Lộc Khởi Muôn Đời!
- Hotline: 03.3333.8888
- Địa chỉ: Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Email: nhattien.longthanh@gmail.com
- Website: https://congvienvinhhanglongthanh.com

- Youtube: https://www.youtube.com/CongVienVinhHangLongThanh

- Facebook: https://www.facebook.com/cvvhlongthanh

Từ khóa:

Tư vấn 24/7
03 3333 8888

Đăng ký tư vấn

Lưu ý:

- Nội dung gắn (*) yêu cầu bắt buộc

- Thông tin của bạn, chúng tôi cam kết chỉ dùng để liên hệ tư vấn sản phẩm.

banner 1
telephone 03 3333 8888
telephone 03 3333 8888
TOP