Chu Tước

21/03/2018 - Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành

MẶT BẰNG KHU CHU TƯỚC PHÂN LÔ TỪNG KHU

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
1 GTD MỘ GIA TỘC 450, 351, 261 13 3 BẮC 1 BẮC & NAM
  3 NAM 2 ĐÔNG & NAM
  2 ĐÔNG 1 TÂY & NAM
  1 TÂY    
1 GDD MỘ GIA ĐÌNH 90, 81 54 23 BẮC 5 ĐÔNG & BẮC
  15 NAM 4 TÂY & BẮC
      4 ĐÔNG & NAM
      3 TÂY & NAM

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
3 STE MỘ ĐƠN TIÊU CHUẨN 7 185 74 BẮC 3 ĐÔNG & BẮC
  97 NAM 3 TÂY & BẮC
      4 ĐÔNG & NAM
      4 TÂY & NAM
4 DTE MỘ ĐÔI TIÊU CHUẨN 14 95 35 BẮC 3 ĐÔNG & BẮC
  46 NAM 3 TÂY & BẮC
      4 ĐÔNG & NAM
      4 TÂY & NAM

 

 

Tư vấn 24/7
03 3333 8888

Đăng ký tư vấn

Lưu ý:

- Nội dung gắn (*) yêu cầu bắt buộc

- Thông tin của bạn, chúng tôi cam kết chỉ dùng để liên hệ tư vấn sản phẩm.

banner 1
telephone 03 3333 8888
telephone 03 3333 8888
TOP