Khu A

21/03/2018 - Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành

 MẶT BẰNG A PHÂN LÔ TỪNG KHU

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
1 DCA MỘ ĐÔI CAO CẤP 20 45 40 NAM 10 ĐÔNG & NAM
36 32 BẮC 4 ĐÔNG & BẮC
60 55 ĐÔNG 5 TÂY & BẮC
60 55 TÂY    

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
2 SCA MỘ ĐƠN CAO CẤP 10 84 76 TÂY 4 TÂY & BẮC
      4 TÂY & NAM
78 70 ĐÔNG 4 ĐÔNG & BẮC
      4 ĐÔNG & NAM
3 DCA MỘ ĐÔI CAO CẤP 20 51 41 TÂY 5 TÂY & BẮC
      5 TÂY & NAM
55 45 ĐÔNG 5 ĐÔNG & BẮC
      5 ĐÔNG & NAM

 

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
5 CTA MỘ CẢI TÁNG 3,06 209 187 ĐÔNG 11 ĐÔNG & BẮC
209 187 TÂY 11 ĐÔNG & NAM
      11 TẤY & BẮC
      11 TÂY & NAM

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
5 CTA MỘ CẢI TÁNG 3,06 247 231 BẮC 8 ĐÔNG & BẮC
      8 TÂY & BẮC
247 231 NAM 8 ĐÔNG & NAM
      8 TÂY & NAM

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN 3 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
6 GTA MỘ GIA TỘC 459, 450, 405, 355, 315, 306, 298, 243  14 2 BẮC 1 BẮC & NAM 2 BẮC & ĐÔNG & NAM
    2 ĐÔNG & BẮC 1 BẮC & TÂY & NAM
      2 BẮC & TÂY  
        1 ĐÔNG & NAM
        1 TÂY & NAM
7 GDA MỘ GIA ĐÌNH 90, 88 22 8 BẮC 2 ĐÔNG & BẮC    
    1 TÂY & BẮC    
8 BẮC 2 ĐÔNG & BẮC    
    1 TÂY & BẮC    

 

Tư vấn 24/7
03 3333 8888

Đăng ký tư vấn

Lưu ý:

- Nội dung gắn (*) yêu cầu bắt buộc

- Thông tin của bạn, chúng tôi cam kết chỉ dùng để liên hệ tư vấn sản phẩm.

banner 1
telephone 03 3333 8888
telephone 03 3333 8888
TOP