Khu B

21/03/2018 - Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành

MẶT BẰNG B PHÂN LÔ TỪNG KHU

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
1 DCB MỘ ĐÔI CAO CẤP 20 51 43 BẮC 4 ĐÔNG & BẮC
      4 TÂY & BẮC
51 43 NAM 4 ĐÔNG & NAM
      4 TÂY & NAM
2 SCB MỘ ĐƠN CAO CẤP 10 106 98 BẮC 4 ĐÔNG & BẮC
      4 TÂY & BẮC
106 98 NAM 4 ĐÔNG & NAM
      4 TÂY & NAM
3 DCB MỘ ĐÔI CAO CẤP 63, 66, 68 48 8 BẮC 5 ĐÔNG & BẮC
  8 NAM 5 TÂY & BẮC
  8 ĐÔNG 5 ĐÔNG & NAM
  8 TÂY 5 TÂY & NAM

Trong đó bao gồm:

 

 

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN 3 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
4 GTB MỘ GIA TỘC

711, 560, 540,

405, 323, 306,

300, 291, 252,

243

39 10 BẮC 2 BẮC & NAM 2 BẮC & ĐÔNG & NAM
8 NAM 4 BẮC & ĐÔNG 2 BẮC & TÂY & NAM
    4 BẮC & TÂY    
    4 ĐÔNG & NAM    
    3 TÂY & NAM    
Tư vấn 24/7
03 3333 8888

Đăng ký tư vấn

Lưu ý:

- Nội dung gắn (*) yêu cầu bắt buộc

- Thông tin của bạn, chúng tôi cam kết chỉ dùng để liên hệ tư vấn sản phẩm.

banner 1
telephone 03 3333 8888
telephone 03 3333 8888
TOP