Khu C

21/03/2018 - Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành

MẶT BẰNG C PHÂN LÔ TỪNG KHU

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
1 STC MỘ ĐƠN TIÊU CHUẨN 7 223 89 BẮC 3 ĐÔNG & BẮC
    3 TÂY & BẮC
121 NAM 3 ĐÔNG & NAM
    3 TÂY & NAM
2 DTC MỘ ĐÔI TIÊU CHUẨN 14 103 39 BẮC 3 ĐÔNG & BẮC
    3 TÂY & BẮC
50 NAM 4 ĐÔNG & NAM
    4 TÂY & NAM
3 SNC MỘ ĐƠN NHỎ 4,675 292 79 BẮC 5 ĐÔNG & BẮC
56 NAM 5 TÂY & BẮC
70 ĐÔNG 4 ĐÔNG & NAM
89 TÂY 4 TÂY & NAM
4 DNC MỘ ĐÔI NHỎ 9,35 149 29 BẮC 10 ĐÔNG & BẮC
24 NAM 10 TÂY & BẮC
29 ĐÔNG 9 ĐÔNG & NAM
29 TÂY 9 TÂY & NAM

 

Tư vấn 24/7
03 3333 8888

Đăng ký tư vấn

Lưu ý:

- Nội dung gắn (*) yêu cầu bắt buộc

- Thông tin của bạn, chúng tôi cam kết chỉ dùng để liên hệ tư vấn sản phẩm.

banner 1
telephone 03 3333 8888
telephone 03 3333 8888
TOP