Khu E

21/03/2018 - Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành

MẶT BẰNG E PHÂN LÔ TỪNG KHU

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
1 GTE GIA TỘC

380, 360, 361,

261

11 2 BẮC 2 ĐÔNG & NAM
  2 NAM 2 TÂY & NAM
  2 ĐÔNG    
  1 TÂY    
2 GDE MỘ GIA ĐÌNH

100, 90, 88,

86

48 16 BẮC 4 ĐÔNG & BẮC
  16 NAM 4 ĐÔNG & NAM
      4 TÂY & BẮC
      4 TÂY & NAM

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
1 STE MỘ ĐƠN TIÊU CHUẨN 7 185 74 BẮC 3 ĐÔNG & NAM
  97 NAM 3 TÂY & BẮC
      4 ĐÔNG & NAM
      4 TÂY & NAM
2 DTE MỘ ĐÔI TIÊU CHUẨN

114

95 35 BẮC 3 ĐÔNG & BẮC
  46 NAM 3 TÂY & BẮC
      4 ĐÔNG & NAM
      4 TÂY & NAM
Tư vấn 24/7
03 3333 8888

Đăng ký tư vấn

Lưu ý:

- Nội dung gắn (*) yêu cầu bắt buộc

- Thông tin của bạn, chúng tôi cam kết chỉ dùng để liên hệ tư vấn sản phẩm.

banner 1
telephone 03 3333 8888
telephone 03 3333 8888
TOP