Khu D

21/03/2018 - Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành

MẶT BẰNG D PHÂN LÔ TỪNG KHU

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
1 GTD MỘ GIA TỘC 450, 351, 261 10 2 BẮC 1 ĐÔNG & BẮC
  2 NAM 1 TÂY & BẮC
  1 ĐÔNG 2 ĐÔNG & NAM
      1 TÂY & NAM
2 GDD MỘ GIA ĐÌNH 90, 81 44 16 BẮC 4 ĐÔNG & BẮC
      2 TÂY & BẮC
  16 NAM 4 ĐÔNG & NAM
      2 TÂY & NAM

Trong đó bao gồm:

  1 MẶT TIỀN 2 MẶT TIỀN
STT KÍ HIỆU SẢN PHẨM DIỆN TÍCH TỔNG (lô) SỐ (lô) HƯỚNG SỐ (lô) HƯỚNG
3 STD MỘ ĐƠN TIÊU CHUẨN 7 178 70 ĐÔNG 6 ĐÔNG & BẮC
      6 TÂY & BẮC
  84 TÂY 6 ĐÔNG & NAM
      6 TÂY & NAM
4 DTD MỘ ĐÔI TIÊU CHUẨN 14 90 30 ĐÔNG 6 ĐÔNG & BẮC
      7 TÂY & BẮC
  34 TÂY 6 ĐÔNG & NAM
      7 TÂY & NAM
Tư vấn 24/7
03 3333 8888

Đăng ký tư vấn

Lưu ý:

- Nội dung gắn (*) yêu cầu bắt buộc

- Thông tin của bạn, chúng tôi cam kết chỉ dùng để liên hệ tư vấn sản phẩm.

banner 1
telephone 03 3333 8888
telephone 03 3333 8888
TOP